Wat kunt u van mij vragen op het terrein van het onderwijs?


  • het overbruggen van een vacante periode als directeur van een basisschool
  • het begeleiden van een beginnende basisschooldirecteur
  • het begeleiden van veranderingsprocessen in een school of organisatie
  • het ondersteunen van de directie bij de bouw en inrichting van nieuwe scholen
  • het adviseren van het bestuur of algemeen directeur in het basisonderwijs
Lees verder

Wat kunt u van mij vragen op het terrein van het openbaar bestuur?


  • het overbruggen van een vacante periode als bestuurder of manager
  • het begeleiden van bestuurders of volksvertegenwoordigers met weinig politieke ervaring
  • het begeleiden van veranderingsprocessen in het openbaar bestuur
  • het adviseren van het bestuur of management in het lokaal bestuur
Lees verder